დასრულებული

კომერციული ჩიქოვანი

ჩიქოვანის ქუჩა 45

დასრულებული

კომერციული ბელიაშვილი

ბელიაშვილის ქუჩა 70

დასრულებული

კომერციული ნადარეიშვილი

ნადარეიშვილის ქუჩა 8

დასრულებული

კომერციული ნუცუბიძე

ნუცუბიძის ქუჩა 75ა